Navigace

Obsah

TELEFONNÍ SPOJENÍ NA ZÁKLADNÍ SLOŽKY IZS:

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JMK, uzemní odbor Znojmo

Linka tísňového volání :                     150

Linka požární stanice Moravský Krumlov : 515 322 222

POLICIE ČR

Linka tísňového volání :                      158

Spojovatelka :                                       974 641 111

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Linka tísňového volání :                       155

Spojovatelka :                                        515 215 758

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Městská policie Mor.Krumlov :            156 / 515 322 634

Jihomoravská Energetika, a.s.             840 111 222

Jihomoravská Plynárenská, a.s.           515 224 012

Vodárenská akciová společnost a.s.   515 282 567 (5:00 - 21:00)

                                                                  515 226 045   

VÝPIS POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO PLÁNU PRO UZEMÍ MĚSTYSE VÉMYSLICE

1.stupeň požárního poplachu: SDH Vémyslice

                                           PS Moravský Krumlov

                                           PS Znojmo

                                           SDH Rakšice

2.stupeň požárního poplachu:  PS Znojmo

                                           PS Ivančice

                                           SDH Višňové, Trstěnice, Tavíkovice, Čermákovice

3.stupeň požárního poplachu: SDH Dobelice, Rybníky, Petrovice

 

Sbor dobrovolných hasičů Vémyslice

SDH Vémyslice byl založen 30.12.1899 pod registračním číslem 3713120.

Vsoučasné době k 1.1.2017 má jednotka SDH Vémyslice 54 členů a ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA  je zařazena v JPO č. 5

Důležité kontakty:

starosta hasičů :                NEČAS Jan                 tel:515 323 431 / 604 545 906

místostarosta :                     DOUBEK Milan         tel: 724 862 207

velitel hasičů :                     NOVÁK Karel            tel: 731 719 176

velitel zásahové jednotky :  Kotrnec Jaroslav     tel: 737 724 010

zástupce velitele ZJ :           Kudláček Marek       tel: 602 566 609

pokladník :                             RŮŽIČKA Josef           tel:    /

kronikář :                               BAŠTA Bohumil          tel:    /

 

ČLENOVÉ ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY :

Kudláček Marek, Kotrnec Jaroslav,Klohna Pavel,Doubek Milan st.,Doubek Milan ml.,Nečas Jan,Nečas Jiří, Nečas Marek,Novák Karel,Němec Radek,Chaloupka Martin,Rybníček Zdeněk,Růžička Petr,Bašta Miloš,Zoufalý Jan,Šeiner Miloš.

OSTATNÍ ČLENOVÉ JEDNOTKY SDH VÉMYSLICE:

Bašta Bohumil, Bašta Jan, Bašta Tomáš, Bilík Roman, Coufalová Helena, Coufalová Markéta, Čech Miloslav, Čemerka Jan, Holátko Pavel, Hrdina Vlastimil, Jakša Jan, Kerndl Tomáš, Kopeček David, Kotrnec Matěj, Krejčíř Jakub, Kudláčková Renata, Nečasová Jana, Nečasová Marie, Nováková Petra, Nunvář Jaroslav, Pelaj Vladimír, Pelaj Aleš, Plachý Miloslav, Plachý Miloslav st., Procházka Ondřej, Rothmuller Vladimír, Rothmuller Zdeněk, Růžička Josef, Růžičková Lenka, Rybníček Radim, Sklenář Vladimír, Sklenář Vojtěch, Sobotková Jaroslava, Šeiner František, Šeiner Miloš st., Šeiner Tomáš, Tomková Vlasta, Tousecká Ivana.

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA MĚSTYSE

Tato ZJ slouží především k zabezpečení ochrany životů,zdraví, majetku občanů a majetku Městyse před požáry,živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru Městyse podle čl.5 obecně závazné vyhlášky č.3/2005 zákona č.133/1985 sb. o požární ochraně.

Kzabezpečení úkolů pověřuje zastupitelstvo projednávání stavu požární ochrany v obci, dále prověřuje kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu - velitel jednotky SDH a další povinné cyklické školení ostatních důležitých zařazení členů sboru a zároveň ZJ Městyse. Konkrétni určení školených osob a rozsah působnosti JSDH a ZJ určuje starosta JSDH a starosta Městyse Vémyslice.

AKTUALITY, ZMĚNY OD 1.1.2015

 

OKRSKOVÁ SCHŮZE 1.2.2015 V DOBELICÍCH

Členové SDH Vémyslice: Kudláček Marek, Šabatková Nikola, Novák Karel, Nečas Jan, Bašta Bohumil, Růžička Josef.

 Účast ostatních sborů: Tulešice, Čermákovice, Petrovice, Dobelice, Lesonice, Rybníky.

 Okrskové schůze okrsku č. 14 se zúčastnil náměstek starosty OSH Znojmo ing.   pan Ján Novosad.

Body k projednání:

Bod č.1   Zvolení návrhové komise: Bašta Petr (Dobelice), Novák Karel ( Vémyslice), Vespalec Bohumír (Petrovice).

Bod č.2  Zpráva o činnosti sborů okrsku č.14 za r.2014 ( okrsek č.14  se skládá z 8 obcí, cca 200 členů z toho SDH Vémyslice má nejvíce členů a to 60). 

Bod č.3  Zvolení výkonné rady okrsku č.14 na r. 2015:

 

Starosta okrsku                       VELEBA Josef

Velitel                                        NEČAS Jan

Jednatel                                    VESPALEC Bohumír  

Hospodář                                  VONDRÁK Ladislav

Členové                                     Valda Josef, Bašta Petr, Vávra František, Bogner          Libor, Štefl Michal.

 

Bod č.4  Zvolení člena do rady velitelů Znojmo: pan Jan NEČAS

 

Ostatní informace / diskuze:

2.3.2015   proběhne školení starostů obcí v Rosicích ohledně požárního zabezpečení a chodu ZJ v obcích.

14.3.2015 proběhne Konferenční schůze v Mikulovicích, začátek v 9 hod. kde proběhne schvalování plánovaných akcí na r.2015

Za SDH Vémyslice pojedou: Jan Nečas, Vlasta Tomková.

Jihomoravský kraj na r. 2015 poskytuje dotace na obnovu a rekonstrukci POŽÁRNÍCH ZBROJNIC v hodnotě 50 000 000 Kč, lze žádat formou obecního úřadu do 28.2.2015 – Kraj 70 % , obec 30 %.

Námětové cvičení

Na rok 2015 se do plánu a přípravy k námětovému cvičení přihlásilo SDH Vémyslice na září 2015.

Před tím je potřeba dle Polplachového plánu podat písemnou žádost na OSH Znojmo kde musí být předem udané místo příjezdu SDH z okolních obcí okrsku č.14. Při této akci musí mít každý sbor dobrovolných hasičů souhlas od svého starosty obce k povolení výjezdu do jiné obce!

Po příjezdu všech jednotek na určené místo, velitel zásahu určí jednotlivým sborům úkoly a rozmístění, po té se z místa základního stanoviště rozjedou jednotky na místo zásahu!

 

Veškeré informace lze získat na: http://www.oshznojmo.cz/vykonny-vybor-osh/

 

Zapsáno ve Vémyslicích dne: 2.2.2015

Zpracoval: Marek KUDLÁČEK

 

DALŠÍ AKTUALITY:

VÝBĚR NOVÉHO VOZIDLA PRO JSDH VÉMYSLICE.

Dne 2.2.2015 byla svolána oficiální a závěrečná schůze členů SDH Vémyslice společně ze starostou Městýse ohledně výběru zakoupení nového ZV pro SDH Vémyslice.

Přítomni členové: Kudláček M.,Růžička J.,Nečas J.,Bašta B.,Doubek M.st.,Kotrnec J.,Novák K.,Růžička P.,Kendl T.,Bilik R.,Šeiner M.,Němec R.

Členové se na této schůzi společně se starostou Městýse shodli na výběru hasičského auta zn. Gaz-Gazelle 27057 Business 4x4 UMZ 42164 o obsahu 2,89 I euro, 7 míst.

Objednávku zajišťoval ve spolupráci z Městysem Marek Kudláček u GAZ AUTO PRAHA, která musela být podána nejpozději do 5.2.2015.

Michal Hodík

Jednatel společnosti

GAZ AUTO PRAHA, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka