Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Jméno a příjmení
Milan Doubek - starosta městyse
 

Aktuality
Oznámení pro občany:

místní poplatky ze psů a z odpadů jsou splatné do 30.06.kalendářního roku
poplatke ze psů:
za prvního psa            60 Kč/ rok
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                      30 Kč/ rok

poplatek za odpad:
osoba do 15-ti let       250 Kč/rok
osoba starší 15-ti let  500 Kč/rok
nemovitost určenou k rekreaci  500 Kč/rok

Místní poplatky jsou určené na základě OZV:
č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

HROBOVÉ MÍSTO

poplatek za hrobové místo na 10 let činí:
jednohrob                     374 Kč
dvojhrob                       750 Kč
pomníčky                     130 Kč

 

Beseda o LURDECH a vlakové pouti

zde ke stažení
 

Dětský den
zde ke stažení

 

Noc Kostelů

zde ke stažení

 

 

 

 

 

4. 1. - 31. 12. 2017

Vémyslické noviny prosinec 2016

Úřední deskaZobrazit více

2. 12. 2015 - 31. 12. 2017

Informace k Integrovanému dopravnímu systému JMK IDOS

Úřední deskaZobrazit více

2. 12. 2015 - 31. 12. 2017

Informace k DANI Z NEMOVITOSTI

Úřední deskaZobrazit více